Doelgroep
Step Up Now biedt begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen vanaf 16 jaar ter voorbereiding op zelfstandig wonen, maar die dit niet (geheel) op eigen kracht kunnen bereiken. De jongere of jongvolwassene heeft een (licht) verstandelijke beperking en/of er is sprake van psychiatrische problematiek.

Zorgaanbod
Step Up Now richt zich op de ontwikkeling van sociale, emotionele en praktische vaardigheden die nodig zijn voor een zelfstandig bestaan in de maatschappij.
Step Up Now werkt aan de hand van het taakvaardigheidsmodel. In dit model wordt ervan uitgegaan dat er een evenwicht moet zijn tussen de taken waarmee de cliënt te maken krijgt in het dagelijks leven en de vaardigheden om deze taken uit te voeren. Deze ondersteuning vindt plaats op een locatie van Step Up Now in Enschede of Hengelo.

Zorgfuncties
De zorgfuncties waar Step Up Now ondersteuning in biedt zijn:
. Persoonlijke verzorging.
. Begeleiding individueel
. Dagbegeleiding (individuele en/of kleine groep dagbesteding)
. Wonen (in samenwerking met corporaties/ partners).

In het contact met de cliënt maken we gebruik van het oplossingsgericht werken.
Oplossingsgericht werken houdt in dat de aandacht minder op het verleden en meer op de toekomst gericht is en dat het niet zozeer gaat om de ‘perfecte oplossing’ van een probleem, maar om een stap in de goede richting. Er wordt gekeken naar wat al goed werkt of nog goed werkt en dus naar de mogelijkheden van de cliënt. De oplossingsgerichte benadering helpt klachten om te buigen naar wensen. Dit zoveel mogelijk vraaggericht, waarbij de wensen en ideeën van de cliënt centraal staan.