Aanmelden

De aanmelding kan zowel vanuit een instelling / instantie, als vanuit ouders of vanuit de cliënt gedaan worden. Een cliënt wordt aangemeld via het centrale telefoonnummer van Step Up Now, via het algemene emailadres van Step Up Now of via de website. Nadat de aanmelding is ontvangen zal een medewerker van Step Up Now binnen een week contact opnemen voor het plannen van een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek

Het doel van het kennismakingsgesprek is vrijblijvend kennismaken en informatie te delen. Step Up Now vindt het belangrijk dat de cliënt zich vrijblijvend kan oriënteren op de diverse mogelijkheden die er voor hem zijn binnen de hulpverlening en dat de cliënt uit het beschikbare aanbod zelf een goede keus kan maken. Het gesprek wordt gevoerd met de directeur van Step Up Now. Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Intakegesprek

Na een positieve kennismaking wordt een intakegesprek gepland. Het intakegesprek wordt gevoerd met de gedragswetenschapper van Step Up Now. Doel van dit gesprek is om te onderzoeken of cliënt en Step Up Now bij elkaar passen. Daarnaast komt aan bod welke competenties een cliënt reeds bezit en welke competenties nog begeleiding behoeven. Tevens wordt uitgebreid besproken wat de doelen en hulpvragen zijn van de cliënt. Na een positieve intakeoverweging kan er overgegaan worden tot plaatsing en begeleiding.