Klachten

Ben je niet tevreden over de hulp die je ontvangt of zit je ergens mee? Dan hoort Step Up Now dat graag. Je kunt te allen tijde in gesprek gaan met jouw persoonlijk begeleider, begeleiders van dienst of iemand van het management. Kom je er samen met je begeleider niet uit of ben je nog steeds ontevreden over de ontvangen hulp, dan kun je altijd terecht bij de cliëntvertrouwenspersonen of de klachtencommissie. De cliëntvertrouwenspersoon komt één keer per twee maanden langs op de woonlocaties van Step Up Now. Hieronder lees je meer informatie bij welke organisatie je terecht kunt.

Vertrouwenspersoon
Woon jij (of ben je ouder/verzorger/verantwoordelijke) voor een jongere die bij ons op één van de woonlocaties woont, dan heb je recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoons.
Je kan daarvoor terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Deze ondersteuning is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Step Up Now.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Step Up Now, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Step Up now.

Zo bereik je het AKJ

  • Een keer per twee maanden zijn de vaste vertrouwenspersonen van het AKJ aanwezig tijdens de bewonersvergadering op de locatie waar je verblijft.
  • Bel naar 088-555-1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Klachten commissie
Step Up Now is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Dit is een onafhankelijke partij welke benaderd kan worden wanneer er klachten zijn over de ontvangen zorg.

Step Up Now probeert zo goed mogelijk zorg te leveren. Toch kan het gebeuren dat jij en/of jouw naasten hierover niet tevreden zijn. Dit kun je ons laten weten door jouw vraag of klacht voor te leggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan jou in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je kunt het Klachtenloket Zorg bereiken door te bellen naar telefoonnummer 070-3105392. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.
Voor meer informatie kun je kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De geschillencommissie
Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Jouw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt jouw geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kun je kijken op: www.degeschillencommissiezorg.nl.