Klachtenregeling

Step Up Now heeft een klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit drie mensen. Eén van die mensen is een Onafhankelijke Voorzitter.

Als je een klacht hebt en deze wil doorgeven, moet je dit duidelijk beschrijven op een klachtenformulier. Dit formulier kan je aan je persoonlijk begeleider vragen. Op dit klachtenformulier moet je ook jouw handtekening zetten, anders mag de klacht niet worden behandeld.

Bij sommige klachten kun je van de klachtencommissie het advies krijgen om de klacht met een medewerker van Step Up Now te bespreken. Er kan dan tijdens het gesprek een oplossing worden gevonden voor jouw klacht. Als dit niet lukt of je bent het niet eens met het advies, dan zal de klachtencommissie alsnog jouw klacht behandelen en je uitnodigen voor een gesprek. Het resultaat van dit gesprek wordt via de mail of op papier aan jou medegedeeld. Tegen de uitspraak is binnen Step Up Now geen beroepsmogelijkheid aanwezig.

De klachtencommissie vergadert wanneer cliënten, ouders van cliënten of opvoeders dit via de mail* of op papier* hebben aangevraagd en de klachtencommissie denkt dat het nodig is om hierover te vergaderen. Als de klachtencommissie denkt dat het niet nodig is om hierover te vergaderen, wordt dit via de mail of op papier bekendgemaakt aan de persoon die het heeft aangevraagd. Het wordt altijd binnen vier weken bekendgemaakt.

* E-mail adres : info@stepupnow.nl

* Postadres : Step Up Now jongerenbegeleiding

T.a.v. Klachtencommissie

Molenstraat 51

7481 GK Haaksbergen