Perspectief en traject

Tijdens de begeleiding ontwikkelen de jongeren en volwassenen competenties en vaardigheden die zij nodig hebben om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Door competentiegericht te werken probeert Step Up Now alle vaardigheden, kwaliteiten en hulpvragen goed in kaart te brengen en te faciliteren. Hierbij zijn haalbare doelen, resultaatgericht werken maar ook stabiliseren erg belangrijk. Het einddoel is altijd afschalen in zorg waar mogelijk door competenties en vaardigheden steeds verder uit te breiden. Dit allemaal afgestemd op de individu en in samenwerken met verwijzers, behandelaren en externe partijen.

Over ons 

Step Up Now is een zorgorganisatie die begeleiding biedt aan +- 50 jongeren en jongvolwassenen in de regio Twente. Onze organisatie richt zich op de ontwikkeling van sociale, emotionele en praktische vaardigheden die nodig zijn voor een zelfstandig bestaan in de maatschappij. Begeleiding wordt aangeboden op de beschermde woonlocaties van Step Up Now en/of ambulant bij de cliënten thuis.

Step Up Now is een groeiende en kleine organisatie. Een lerende organisatie die dichtbij de cliënten en medewerkers staat. Dit houdt in dat wij als organisatie laagdrempelig zijn, ons richten op verbetering van deskundigheid en kwaliteit (HKZ gecertificeerd), durven te vernieuwen en wegen buiten de gangbare kaders durven in te slaan. Dit in het belang van onze cliënten. Onze begeleiders hebben kennis van meerdere methodieken en hebben sterke persoonlijkheden. Ze hebben verschillende culturele achtergronden en verschillende opleidingen afgerond. Hierdoor leveren wij maatwerk.

Het team van Step Up Now bestaat uit 11 zorggerichte medewerkers bestaande uit MBO en HBO geschoole pedagogische medwerkers, gedragswetenschapper, zorgmanager, beleidsmedewerker, financiele medewekers en de directeur. Het kleinschalige team maakt intensieve samenwerking en korte lijntjes mogelijk om kwalitatief goede zorg te leveren. Step Up Now is een groeiende organisatie met veel positieve ontwikkelingen.