Cliëntenraad

Step up Now kent een cliëntenraad. Samen met de cliëntenraad is een overeenkomst getekend waarin staat waarover de cliëntenraad medezeggenschap of zelfs een verzwaard advies recht heeft. De wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) regelt dat de cliënt inspraak heeft in het beleid van de zorginstelling waar hij verblijft. Door de cliëntenraad wordt deze medezeggenschap gerealiseerd. Step Up Now wil graag een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van alle cliënten die gebruik maken van de dienstverlening van Step Up Now. De cliëntenraad heeft elk kwartaal een overleg met de directie. Hiertoe wordt een agenda opgesteld en worden er notulen gemaakt. De cliëntenraad wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een extern deskundige. De ondersteuner helpt de cliënten onder andere om hun eigen mening onder woorden te brengen en op te komen voor hun belangen. Deze ondersteuner is onafhankelijk en aangesloten bij de Vereniging Cliëntenraadondersteuning.