Taakvaardigheidsmodel

Om deel te nemen aan de wereld om je heen moet je een aantal taken kunnen uitvoeren. Om die taken te kunnen uitvoeren zijn praktische en sociale vaardigheden nodig. Binnen Step Up Now maken we gebruik van het taakvaardigheidsmodel. Dit model helpt jou en Step Up Now om jouw vaardigheden in kaart te brengen. In het taakvaardigheidsmodel onderscheiden we vijf vaardigheidsgebieden die van belang zijn voor zelfstandig functioneren:
- Zelfverzorging.
- Het dagelijks leven.
- Werken of school.
- Omgaan met familie, vrienden en maatschappelijke instanties.
- Omgaan met vrije tijd.

Het wel of niet goed functioneren op deze vijf gebieden wordt beïnvloed door de zelfbepalingsvaardigheid. Zelfbepaling betekent onder andere het kunnen maken van eigen keuzes en het kunnen nemen van eigen beslissingen!
Het kunnen kijken naar het eigen gedrag, gedrag vergelijken met de eigen norm of die van anderen en jezelf complimenteren of corrigeren.
Werken met het taakvaardigheidsmodel is erop gericht de zelfbepalingsvaardigheid te vergroten en de tekorten op de vijf vaardigheidsgebieden te verminderen. Hierdoor leer je hoe taken beter uitgevoerd worden, worden je sociaal vaardiger en leer je beter jouw gedrag zelf te bepalen.